Med anvendelse af HaliCare’s hjemmeside accepteres nedenstående betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Den danske version af hjemmesiden og dens indhold har derfor forrang for andre sprogversioner.

Ansvarsfraskrivelse
HaliCare tilstræber at hjemmesiden til enhver tid er opdateret. HaliCare give ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden informationer på hjemmesiden. HaliCare er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden.
HaliCare påtager sig intet ansvar for links til og indholdet på tredjemands hjemmeside. 

Rettigheder
Alle navne, logoer og varemærker på HaliCare’s hjemmeside tilhører HaliCare eller samarbejdspartnere og må kun anvendes efter forudgående skriftlig tilladelse fra HaliCare.
Indholdet på hjemmesiden, såsom tekst, grafik, ikoner og billeder, tilhører enten HaliCare eller HaliCare’s samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.
Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig præsentation af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan medføre civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Erstatningsansvar
HaliCare kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af HaliCare’s hjemmeside eller virusangreb forårsaget af brugen af HaliCare’s hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.
HaliCare skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af en brugers ulovlige eller erstatningspådragende brug af HaliCare’s hjemmeside.

Andet
HaliCare har til enhver tid ret til at revidere betingelserne for brug af hjemmesiden. HaliCare forbeholder sig endvidere retten til at fjerne informationer på hjemmesiden samt at nedlægge hjemmesiden.
Hvis en del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.
Behandling af personlige oplysninger
Oplysninger om din e-mailadresse vil alene være genstand for firmaintern behandling.
Oplysningerne vil ikke uden indhentelse af dit samtykke blive gjort til genstand for ekstern videregivelse udenfor HaliCare.
HaliCare kan benytte cookies på sin hjemmeside og på relaterede hjemmesider. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger hverken oplysninger om din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger.
På HaliCare’s hjemmeside vil der forekomme links til andre websites eller til integrerede sites. HaliCare er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, kan du rette henvendelse til os på  info@halicare.dk

Tvister
Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugen af HaliCare’s hjemmeside eller som følge af ovenstående betingelser, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved voldgift i Stege, Danmark, i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftssproget skal være dansk.